Co je propriofoot?

Propriofoot je sada 4 plastových destiček o rozměrech 10 x 10 cm, čtyř různých barev, tři z nich mají nestabilní plošku. Autory destiček jsou dva francoužtí sportovní fyzioterapeuté Jerome Baicry a Loic Paris, kteří hledali alternativu a vylepšení stávajících balančních ploch při péči o sportovce.Tento koncept již od roku 1998 šíří mezi další fyzioterapeuty.

Propriofoot Concept® k nám do ČR a SR přivedla a vyučuje PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. , pod jejímž vedením jsme absolvovaly kurz propriofoot Concept® a zároveň je výhradním distributorem těchto cvičebních pomůcek pro ČR a SR.

Působení propriofoot

Segmentální dynamická práce s chodidlem dokáže plně aktivovat posturální svalstvo nejen dolní končetiny, ale pracuje přeneseně na stabilizačním systému těla jako celku. Nejedná se tedy o čistě izolovanou práci svalů, ale o koordinaci proprioreceptorů, svalstva, vestibulárního aparátu, mozečkového zpracování informace o rovnováze a hlavně také o uvědomělé kooperaci korové části mozku.

Využití propriofoot:

 • prevence a terapie plochonoží
 • hallux valgus ( vbočený palec)
 • stabilizace klenby nožní, kotníků,kolen, kyčlí i trupu
 • zvyšují pohyblivost kloubů nohy
 • posilují a aktivují svaly nohy
 • korekce vadného držení těla
 • zlepšení motoriky
 • koordinační cvičení na zlepšní kooperace hemisfér
 • nenáročné na přenos

Vhodné

 • preventivní cvičení
 • po úrazech a operacích
 • pro děti i dospělé
 • pro sportovce