Co je to fyzioterapie?

Fyzioterapie  se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky.Je to nejzdravější způsob léčby pohybového aparátu, odstraňuje příčiny zbytečných obtíží bez léků a operačních zákroků.

Metody a techniky

 • mobilizace a měkké techniky dle Lewita
 • manuální terapie dle Tichého
 • mobilizace žeber dle Mojžíšové
 • terapie skolióz dle Schrottové
 • SM systém
 • cvičení na míčích, bosu a labilních plochách, Flowin
 • Propriofoot koncept
 • ACT-akrální koaktivační terapie
 • cvičení s therabandem
 • výroba individuálních stélek do bot
 • metoda Brunkow
 • tejpování

Léčená onemocnění

 • funkční poruchy a svalové dysbalance
 • stavy po úrazech a operacích
 • artrózy velkých a malých kloubů
 • vertebrogenní onemocnění(kořenové syndromy páteře)
 • degenerativní onemocnění páteře
 • stavy po CMP
 • neurologická onemocnění – roztroušená skleróza, syndrom karpálního tunelu, periferní parézy, paréza n. facialis
 • vadné držení těla, skoliosa, kyfosa, Scheuermannova choroba
 • lymfedémy
 • ploché nohy, hallux valgus, patní ostruhy