Poukaz na ošetření FT od lékaře

Platnost poukazu je 7 dní od data vystavení lékařem a je nutné v těchto dnech učinit objednávku předepsaných procedur.

Procedury naordinované lékařem jsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude odepsána z poukazu jako kdyby ji absolvoval.

Permanentka

Permanentka opravňuje držitele k čerpání individuální terapie v rámci služeb Rehabilitačního centra, v rozsahu ceny permanentky dle platného ceníku po dobu půl roku od data vystavení. Po uplynutí doby platnosti permanentky, nevyčerpané terapie propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Objednání terapií je nutné provést nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti permanentky. Poskytnutí objednacích termínů klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaných terapii na konci období platnosti permanentky nevynutitelné.

V případě pochybností terapeuta o manipulaci s permanentkou (změna data pořízení, případně padělání permanentky) tato pozbývá platnosti, a bude osobě, která s permanentkou přišla, odebrána a znehodnocena.

Permanentky jsou plně přenositelné. Podmínky použití permanentek jsou plně platné i na osobu, která žádá čerpání služby v zastoupení majitele permanentky.

Při ztrátě permanentky nebo zneužití není možné poskytnout náhradu.

Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude odepsána z permanentky jako kdyby ji absolvoval.

Dárkové poukazy

Předplacený poukaz opravňuje držitele k čerpání libovolné individuální terapie v rámci nabídky služeb Rehabilitačního centra v rozsahu ceny nebo terapie uvedených na předplaceném poukazu.

Předplacený poukaz pozbývá platnosti po datu jeho platnosti. Po uplynutí doby platnosti pokazu nevyčerpané terapie propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Objednání terapií u poukazů s platností ½ roku a 4 měsíců je nutné provést minimálně 3 měsíce před koncem platnosti. Poskytnutí objednacích termínů klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaných terapií na konci období platnosti poukazu nevynutitelné.

V případě pochybností terapeuta o manipulaci s předplaceným poukazem (změna data platnosti, případně padělání poukazu) tento pozbývá platnosti, a bude osobě, která s poukazem přišla, odebrán a znehodnocen.

Předplacené poukazy jsou plně přenositelné. Podmínky použití poukazů jsou plně platné i na osobu, která žádá čerpání služby v zastoupení majitele poukazu.

Při ztrátě nebo zneužití není možné poskytnutí jeho náhrady.

Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude mu odepsána z poukazu jako kdyby ji absolvoval.