Pracovní doba
Den Otevřeno Po dohodě
PO 7:00 – 15:00 6:00 – 18:00
ÚT 7:00 – 15:00 6:00 – 18:00
ST 7:00 – 16:30 6:00 – 18:00
ČT 7:00 – 15:00 6:00 – 18:00
7:00 – 15:00 ––

Více info ZDE.

Aktuality

Dnes 16.2.2018 odpadá cvičení pro veřejnost Flowin.

Všeobecné podmínky

Poukaz na ošetření FT od lékaře:

 • Platnost poukazu je 7 dní od data vystavení lékařem a je nutné v těchto dnech učinit objednávku předepsaných procedur.
 • Procedury naordinované lékařem jsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou.
 • Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude odepsána z poukazu jako kdyby ji absolvoval.

Roční permanentka:

 • Roční permanentka opravňuje držitele k čerpání individuální terapie v rámci služeb Rehabilitačního centra, v rozsahu ceny permanentky dle platného ceníku po dobu jednoho roku od data vystavení. Po uplynutí doby platnosti permanentky, nevyčerpané terapie propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Objednání terapií je nutné provést nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti permanentky. Poskytnutí objednacích termínů klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaných terapii na konci období platnosti permanentky nevynutitelné.
 • V případě pochybností terapeuta o manipulaci s permanentkou (změna data pořízení, případně padělání permanentky) tato pozbývá platnosti, a bude osobě, která s permanentkou přišla, odebrána a znehodnocena.
 • Roční permanentky jsou plně přenositelné. Podmínky použití permanentek jsou plně platné i na osobu, která žádá čerpání služby v zastoupení majitele permanentky.
 • Při ztrátě permanentky nebo zneužití není možné poskytnout náhradu.
 • Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude odepsána z permanentky jako kdyby ji absolvoval.

Dárkové poukazy:

 • Předplacený poukaz opravňuje držitele k čerpání libovolné individuální terapie v rámci nabídky služeb Rehabilitačního centra v rozsahu ceny nebo terapie uvedených na předplaceném poukazu.
 • Předplacený poukaz pozbývá platnosti po datu jeho platnosti. Po uplynutí doby platnosti pokazu nevyčerpané terapie propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Objednání terapií u poukazů s platností ½ roku a delší je nutné provést minimálně 3 měsíce před koncem platnosti. U poukazů s platností 3 měsíce je nutná 14 denní doba. Poskytnutí objednacích termínů klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaných terapií na konci období platnosti poukazu nevynutitelné.
 • V případě pochybností terapeuta o manipulaci s předplaceným poukazem (změna data platnosti, případně padělání poukazu) tento pozbývá platnosti, a bude osobě, která s poukazem přišla, odebrán a znehodnocen.
 • Předplacené poukazy jsou plně přenositelné. Podmínky použití poukazů jsou plně platné i na osobu, která žádá čerpání služby v zastoupení majitele poukazu.
 • Při ztrátě nebo zneužití není možné poskytnutí jeho náhrady.
 • Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude mu odepsána z poukazu jako kdyby ji absolvoval.

Sodexo pass:

 • Finanční poukázka na čerpání služeb opravňuje držitele k čerpání libovolné terapie v rámci služeb Rehabilitačního centra.
 • Finanční poukázku nelze použít na zakoupení permanentky nebo dárkového poukazu.
 • Přijímáme finanční poukázky Fokus, Flexi, Relax a Dárkový pass.
 • Na Finanční poukázce je uvedeno datum platnosti. Po uplynutí této doby Finanční poukázka pozbývá platnosti a není možné ani proplacení její hodnoty v hotovosti. Při ztrátě nebo zneužití není možné poskytnutí její náhrady. Poskytnutí objednacích termínů klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaných terapií na konci období platnosti poukazu nevynutitelné
 • V případě pochybností terapeuta o manipulaci s Finanční poukázkou ( padělání poukázky) tato pozbývá platnosti, a bude osobě, která s poukázkou přišla, odebrána a znehodnocena.
 • Finanční poukázka je plně přenositelná.
 • Storno podmínky: Pokud se klient na objednanou terapii nedostaví, nebo se neomluví minimálně 1 den předem, bude mu účtovaná jako kdyby ji absolvoval.